פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Soporte Tecnico

Reporta cualquier problema que presente su servicio

 Ventas

Todo lo relacionado a nuestros servicios, planes, precios, cotización, preguntas, etc.

 Cobranzas (Informar Pagos)

Informar Pagos o todo referente a Cobranzas