ارسال تیکت پشتیبانی

پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .txt, .pdf

Fecha del Pago

Numero de Transacción, Deposito o Transferencia

Ingresa tu número de Teléfono o Whatsapp Ejemplo: +584121234567

Nombre de la Entidad Financiera

Describa la Operación Realizada

Monto Pagado

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد.

لغو